فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

بيماری سرخك

 

 

برای درمان بيماری سرخك ، خاكشير را می پختند و مقداری از برادۀ نقره در آن می ريختند و به بيمار می خوراندند . پودر گياه دِرمنۀ و بومادران و يا گياه اوانگيرك را با آب سرد و قند به صورت شربت در می آوردند و به بيمار می خوراندند تا بهبود يابد . روش ديگر درمان اين بود كه : غوره را ، له می كردند و روی قسمتهایی كه پوشيده از دانۀ سرخك بود قرار می دادند . خوردن شير الغ به بمار به عنوان معالجه رايج بود .

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی