فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

بيماری اسهال

 

 

برای درمان اين بيماری ، گل پونه را می كوبيدند و آب آن را می نوشيدند يا ريشۀ ( پونه ) ريشۀ ( حَلپَه ) ، و ريشۀ گياه ( بَی اوَ يی ) را می شستند ، بعد مقداری آب روی آنها می ريختند و همه را با هم می كوبيدند و آب آن را می گرفتند و به خورد بيمار می دادند . دم كردۀ گل بومادران و نعناع نيز به كار می رفت . صمغ نوعی گون ، پونۀ كوهی ، گياه ( اگر ) ، ( بهمن پيچ ) و گل انار را می كوبيدند و به مدت سه ، الی چهار روز به كودك بيمار می خوراندند تا شفا يابد .

برای معالجۀ اسهال و استفراغ كودكان مقداری ( جَوز ) و ( بَليتَك ) را می ساييدند و با ( هل ) مخلوط می كردند و به بيمار می دادند . خوردن ريشۀ پونه و صندل سرخ نيز رايج بود .

برای معالجۀ اسهال بزرگسالان تانن بلوط ، غورۀ خشك شده ، دانۀ ترشك و پونه را با هم می كوبيدند و با آب سرد ميل می كردند ، دانۀ سنجد نيز برای مداوای اسهال به كار می رفت . پختۀ گل بابونه و نوعی دِرمَنۀ تركی كه اهالی محل به آن ( درمه باريكو ) می گویند . برای رفع دل درد مصرف می شد . چای سبز ، چهار آويشن ( آويشن : كِرو ، گرمسيری ، مَوری و گاوی ) صمغ كما ، زنجبيل ، زنيان ، رازيانه ، انجدان ، ساه دانه ، زيره و شمبليله نيز برای درمان اسهال مصرف می شد . طرز تهيه از اين قرار بود كه اين دارو ها را به دو قسمت مساوی تقسيم می كردند . يك قسمت را در ظرف فلزی ، روی اجاق بو می دادند ( برشته می كردند ) بعد هر دو قسمت را روی هم می ريختند و مقداری نبات به آن می افزودند . سپس آن را به صورت قرص در می آوردند . هنگام مصرف آن را روی تكۀ پارچۀ نازك قرار می دادند و آب روی آن می ريختند . آب به دست آمده را روزی دو تا سه بار به كودك می خوراندند . ريشۀ پونه و برنج بو داده ، چای خشك و كوبيدۀ كشك به همراه قند نيز به كار می رفت .

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی