فهرست

نمایی از استان

ضرب المثل


*مِلکی تَنگ پانَه لَه اِی کِنِه ، رَه نَه دِیرتر اِی کِنِه

 


گیوه (کفش ) تنگ پا را لِه می کند ، راه را هم دورتر می کند . کنایه به خیلی چیزهاست.

شعر

يار يار كُوگ مَهس اِيرُو نَخون كه نه مُلك و جاتِه

بَرَه وَ دنا بِخون كه شَونَم سَر بَلگ چَِويل زر پاتِه

 

 

يار يار كبك مست اينجا نغمه سَرنَدِه كه اينجا ملك و جای تو نيست

برو به كوه دنا آواز بخوان كه شبنم بر برگ چويل زير گامت باشد

لكنت زبان

 

 

تخم كبوتر را آب پز می كردند و به بيمار می خوراندند . يا اينكه هنگام صرف نهار ، پشت سر رئيس ايل يا قبيله می ايستادند و همين كه می خواست اولين لقمه غذا را در دهان بگذارد ، لقمه را از او می ربودند و در هاون چوبی قرار می دادند تا بيمار با دست خود آن را بردارد و بخورد و شفا يابد .

 

 

 

افزودن دیدگاه

کد امنیتی
تازه سازی